Dominium

ZAKRES:
kampanie wizerunkowe oraz produktowe, wprowadzenie produktów na rynek

MEDIA:
telewizja, outdoor

DZIAŁANIA:
opracowanie strategii komunikacji, planowanie i zakup kampanii w telewizji i na outdoorze