Generali Group

ZAKRES:
kampanie wizerunkowe, produktowe, edukacyjne oraz informacyjne

MEDIA:
telewizja, Internet, prasa

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej w telewizji, Internecie i prasie, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych oraz multimedialnych raportów finansowych, przygotowanie i organizacja imprez sportowych i firmowych z udziałem Adama Małysza, Romana Paszke.