Helio

ZAKRES:
kampanie wizerunkowe, produktowe oraz sprzedażowe

MEDIA:
telewizja, Internet, indoor, prasa

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej w telewizjii, reklamowej w Internecie i na outdoorze, marketing szeptany, social media, przygotowanie i realizacja akcji samplingowej, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych do prasy, kreacja i realizacja filmów instruktażowych