Krajowa Spółka Cukrowa

MARKA:
Polski Cukier

ZAKRES:
kampanie wizerunkowe

MEDIA:
telewizja, internet, prasa

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej i reklamowej w telewizji, internecie i w prasie, produkcja materiałów reklamowych, organizacja i przeprowadzenie konkursu