Lotos

MARKA:
COO, MODBIT

ZAKRES:
kampanie produktowe

DZIAŁANIA:
przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych