Mlekovita

ZAKRES:
kampanie wizerunkowe oraz produktowe

MEDIA:
telewizja, outdoor

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej i reklamowej w telewizji i na outdoorze