Olimp Labs

MARKA:
Term Line, ISO Plus, Chela-ferr, Probio Stick, Erekton

ZAKRES:
kampanie produktowe

MEDIA:
telewizja, internet, prasa

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii w telewizji, internecie i prasie, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, e-PR, PR