OTCF

MARKA:
4F

ZAKRES:
kampanie produktowe

MEDIA:
telewizja, internet, prasa

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej w telewizji, e-PR, PR, marketing szeptany