Polski Lek

MARKA:
Plusssz, North, Duo Stawy

ZAKRES:
kampanie informacyjne oraz produktowe

MEDIA:
telewizja, Internet, prasa

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej w telewizji, Internecie i prasie, e-PR, PR, marketing szeptany