Shiseido

ZAKRES:
kampanie produktowe

MEDIA:
telewizja

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii reklamowej i sponsoringowej w telewizji