Tata Global Beverages

MARKA:
Vitax

ZAKRES:
kampanie edukacyjne oraz informacyjne, wprowadzenie produktu na rynek

MEDIA:
telewizja, internet, prasa, outdoor, indoor

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii reklamowej w telewizji, internecie, prasie, na outdoorze i indoorze, przygotowanie i organizacja product placementu, przygotowanie i organizacja felietonu telewizyjnego, patronat eksperta z branży, przygotowanie i realizacja akcji samplingowej, e-PR, PR, marketing szeptany

tata-10