Unimil

ZAKRES:
kampanie informacyjne oraz produktowe

MEDIA:
telewizja, Internet, prasa, outdoor

DZIAŁANIA:
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej w telewizji, Internecie i na outdoorze, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, przygotowanie i organizacja product placementu (stworzenie autorskiego programu telewizyjnego Red light), przygotowanie i realizacja sesji fotograficznej