YOPE

ZAKRES:
kampanie wizerunkowe

MEDIA: 
telewizja, internet

DZIAŁANIA: 
planowanie i zakup kampanii sponsoringowej w telewizji i reklamowej w internecie